Het leven inspireert en intrigeert! Wat beweegt mensen en hoe houden we stand. Soms zit het mee, soms zit het tegen en het mag er allemaal zijn. Ik maak werk naar aanleiding van mensen die me na aan het hart staan; vrienden, buren, familieleden. Voor de reeks happy housekeepers heb ik me laten inspireren door een carnavaleske vriendin in Italie, hoewel het leven haar zeker niet altijd mee zit, weet zij de humor er in te houden en dat is een groot goed! Soms lukt dat niet en is het leven echt niet leuk. Het portretje van een ineengedoken meisje getuigt daar van.

Het zelfde meisje, Eva figureert in een drieluik. Dit drieluik staat eigenlijk symbool voor de gang van onze gedachten en gevoelens. We overpeinzen het leven, bedenken een nieuwe weg en gaan er voor. Na een poosje begint deze cyclus weer opnieuw. Elisabeth is een verhaal apart, zij belichaamt voor mij de veerkracht van mensen. Hoe diep in de put ook, als mens kunnen we weer opstaan. Als we luisteren naar elkaar, elkaar nemen zoals we zijn en elkaar bemoedigen. Zij is mijn muze en figureert op verschillende manieren in beelden en schilderijen. “Elisabeth vertelt” is een mooi gezamenlijk project geweest, waar een lach en en traan dicht bij elkaar kwamen.

Ik mediteer en beoefen Chi Neng, in de natuur ontmoet ik de kosmos, maar ik ben gefascineerd door mensen die echt geloven.:joden, moslims, hindoes, christenen, boeddhisten, noem maar op. Zij zoeken iets in verstilling, gebed en rituelen, iets hogers buiten de mens om. Ik kan het niet meer vinden in een kerk of zo, toch weet ik zeker dat er meer is tussen hemel en aarde, waarschijnlijk dat religieuzen me daarom boeien.